Mapový klient ZBGIS

vstúpiť

Mapový klient ZBGIS je webová aplikácia, ktorá slúži na prácu s údajmi ZBGIS. Je to komplexný nástroj pre zobrazovanie, vyhľadávanie a analýzu priestorových údajov a mapových služieb ZB GIS, externých mapových služieb a vlastných údajov, ako aj pokročilú tvorbu mapových výstupov. Obsahuje funkcionalitu, ktorá je bližšie popísaná v príručke k aplikácii. Jeho využitie je viacúčelové a bezplatné pre všetkých používateľov. 

Aplikácia nevyžaduje inštaláciu žiadnych prídavných modulov a je podporovaná vo všetkých prehliadačoch podľa štandardov pre informačné systémy verejnej správy (Internet Explorer 9 alebo novší, Mozilla Firefox 17.0.2 alebo novší).

 


  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť


Mapy

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6225

Všetky kontakty