Aplikácie

ÚGKK SR okrem sprístupnenia referenčných údajov poskytuje aj nasledovné webové aplikácie a mapové služby:

Webové aplikácie:

  • Mapový klient ZBGIS
  • Rezortná transformačná služba
  • Konverzná služba
  • Metainformačný systém ZBGIS
  • Metaúdajový editor

 


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
10.09.2019 

 


  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť