Metaúdajový editor

vstúpiť

Metaúdajový editor (MDE) je aplikácia spúšťaná v  prostredí webového prehliadača, ktorá slúži na vytváranie nových alebo na  editáciu existujúcich metaúdajových záznamov. Editor podporuje 23 jazykov používaných v Európskej únii vrátane slovenčiny a jeho unikátnou vlastnosťou je možnosť pracovať s akýmkoľvek metaúdajovým profilom, ktorý si používateľ definuje pre svoju potrebu.

Editor je plne kompatibilný s  požiadavkami smernice INSPIRE a jej implementačnými pravidlami, ale tiež s  normami ISO 19115, 19119, 19139, rovnako ako so spriaznenými štandardmi série ISO 19100 (19101, 19107, 19108, 19111, 19112, 19113, 19114, 19116, 19117, 19118, 19128, 19136). Pri vypĺňaní konkrétnych položiek metaúdajov a pri ukladaní záznamu je možné zapnúť automatickú validáciu, ktorá zaistí, že používateľ si uloží len záznam, ktorý je úplne v súlade s predpísanými normami a špecifikáciami. Validácia slúži ako nástroj inteligencie, ktorý sprevádza používateľa pri práci s MDE t.j. stará sa o:

  • Povinné položky definované v štandardizačných dokumentoch INSPIRE a ISO
  • Podmienené položky definované v štandardizačných dokumentoch INSPIRE, ISO resp. vlastných pravidiel
  • Kontroluje a  poskytuje povolené hodnoty daných metaúdajových prvkov


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
23.11.2015 

 


  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť


 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty