Ukladacie služby - WFS

Ukladacie služby (WFS) sú štandardom vyvinutým a rozširovaným združením Open Geospatial Consortium (OGC). Služba pracuje na princípe klient-server a umožňuje zdieľanie priestorových údajov vo forme vektorových údajov v prostredí Internetu. Výsledkom požiadavky klienta na WFS server sú údaje vo vektorovej podobe kódované v jazyku GML (XML).

Podporované verzie OGC WFS služieb:
WFS 1.1.0
WFS 2.0.0

Licenčné podmienky  
 Autor GKÚ Bratislava; r. 2017
 Licencia  CC-BY 4.0 

Voľne dostupné WFS služby:

Administratívne hranice

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wfs/service.svc/get

Geografické názvoslovie

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_geograficke_nazvoslovie_wfs/service.svc/get

 

Ostatné WFS služby sú dostupné prostredníctvom portálu Produkty a služby. Podmienky poskytovania a využívania ukladacích služieb.

 


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
31.03.2020 

 


  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť