Klady mapových listov veľkých mierok

Klad mapových listov (ML) je spôsob rozdelenia a usporiadania mapového diela na jednotlivé ML. Súradnice rohov ML sú v systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK). Vizualizácia kladov máp veľkých mierok (VM) je sprístupnená  webovou mapovou službou (WMS).

 

 

 

Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované: 18.11.2021