PREHĽADY KLADOV LISTOV MÁP

Prehľad kladu listov Štátnej mapy odvodenej 1 : 5 000 v mierke 1 : 400 000 

Podkladom mapy je Mapa správneho rozdelenia SR 1 : 400 000. Obsahuje polohopis, popis, klad mapových listov a vysvetlivky. Poskytuje sa v analógovej forme.

Prehľad kladu listov Základných máp Slovenskej republiky 1 : 10 000 – 1 : 200 000 v mierke
1 : 400 000 

Podkladom mapy je Mapa správneho rozdelenia SR 1 : 400 000. Obsahuje polohopis, popis, klad mapových listov a vysvetlivky. Poskytuje sa v analógovej forme.

Ukážka Prehľadu kladu listov Základných máp SR 1 : 10 0000 – 1 : 200 000 v mierke 1 : 400 000
       Ukážka Prehľadu kladu listov Základných máp SR 1 : 10 0000 – 1 : 200 000 v mierke 1 : 400 000

Prehľad kladu listov Základných máp Slovenskej republiky 1 : 25 000 – 1 : 200 000 v mierke
1 : 1 000 000 

Mapa sa vyhotovila na podklade Mapy správneho rozdelenia 1 : 1 mil. Obsahuje polohopis, popis, klad listov a vysvetlivky. Poskytuje sa v analógovej forme.

Prehľad kladu listov Základných máp Slovenskej republiky 1 : 10 000 – 1 : 200 000 v mierke
1 : 1 000 000 

Mapa sa vyhotovila na podklade Mapy správneho rozdelenia 1 : 1 mil. Obsahuje polohopis, popis a klad listov. Poskytuje sa v analógovej forme.

Mapa kladov katastrálnych máp a bodov geodetických základov 1 : 50 000 

Mapa vznikla digitálnym kartografickým spracovaním podkladov posledného aktualizovaného vydania ZM 50 a doplnením tematického obsahu. Tematický obsah tvoria body Štátnej priestorovej siete, Štátnej trigonometrickej siete, Štátnej nivelačnej siete a Štátnej gravimetrickej siete s doplnením kladov listov Štátnej mapy odvodenej 1 : 5 000, Katastrálnej mapy 1 : 2 000, Katastrálnej mapy 1 : 2 880 a Základnej mapy SR 1 : 50 000. Poskytuje sa v analógovej forme.

Ukážka Mapy kladov katastrálnych máp a bodov geodetických základov 1 : 50 000
                    Ukážka Mapy kladov katastrálnych máp a bodov geodetických základov 1 : 50 000


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
28.04.2020 

 


  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť