Geodetický a kartografický ústav Bratislava

GKÚ je rozpočtová organizácia zriadená Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na plnenie úloh uložených najmä zákonom o geodézii a kartografii a katastrálnym zákonom s celoslovenskou pôsobnosťou. Ústav má svoje nezameniteľné miesto v štruktúre rezortu geodézie, kartografie a katastra pri poskytovaní údajov zo všetkých činností rezortu a to hlavne formou budovania internetových portálov, webových a mapových služieb.

 

 

Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
IČO: 17316219
DIČ: 2020838083

Kde nás nájdete ?

 ETRS89 (WGS84): 48°9'26,262"N, 17°10'19,569"E


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
23.11.2015 

 


  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť


 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty