Technickohospodárske mapy

Novšie mapy zobrazujúce vlastnícke vzťahy v metrických mierkach 1:5000, 1:2000 a 1:1000 vydávané od 70. rokov nadväzujúce na predošlé mapové diela zaraďujeme do kategórie technicko-hospodárskych máp. Obsahovo sú podobné mapám evidencie nehnuteľností, v niektorých ojedinelých prípadoch v mierkach 1:5000 a 1:2000 obsahujú aj výškopis. V súčasnosti tiež vychádzajú pod názvom katastrálna mapa.

Ukážka technickohospodárskej mapy - Rusovce, 1983


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
23.11.2015 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť