Report chýb

Nahlásenie chyby vo zverejnených údajov o bodoch geodetických základov

1. Nahlásenie chyby vo zverejnených údajov o bodoch geodetických základov sa vykonáva prostredníctvom mapového klienta ZBGIS vybratím mapovej kompozície Referenčné geodetické body.
Mapový klient ZBGIS

2. V pravom dolnom rohu zvolíme funkciu Report chýb. Identifikujeme referenčný geodetický bod kliknutím na jeho polohu v mape. Následne zvolíme typ siete ktorej je bod súčasťou, vyplníme meno, priezvisko, mailovú adresu a popíšeme chybu resp. problém a report odošleme. Poznámka: geodetické body sa zobrazia na podklade ZBGIS pri priblížení mapy do väčšej mierky.
Report chýb - mapový klient ZBGIS

Aktualizované: 29.07.2015