Ukladacie služby

ÚGKK SR zabezpečuje sprístupnenie referenčných údajov a informácií rezortu aj pomocou elektronických služieb, ktoré spĺňajú požiadavky smernice INSPIRE. 

INSPIRE ukladacie služby sú realizované službami založenými na OGC štandarde WFS (Web Feature Service) a WCS (Web Coverage Service).
Podporované verzie OGC WFS služieb:
WFS 2.0.0 a 1.1.0
Podporované verzie OGC WCS služieb:
WCS 2.0.1 a 1.0.0

Voľne dostupné ukladacie služby podľa INSPIRE:

 Názov a URL adresa
GetCapabilities
 Dáta  Autor Licencia

Administratívne jednotky (Administrative units) 

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_administrative_units_wfs/service.svc/get

 

 GML

GEOPACKAGE

ESRI GDB

GKÚ Bratislava; r. 2018

CC BY 4.0

Geografické názvoslovie (Geographical names)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_geographical_names_wfs/service.svc/get

 

 GML

GEOPACKAGE

ESRI GDB

GKÚ Bratislava; r. 2017

CC BY 4.0

Hydrografia (Hydrography)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_hydrography_wfs/service.svc/get

 

GML

GEOPACKAGE

ESRI GDB

GKÚ Bratislava; r. 2017

CC BY 4.0

Dopravné siete (Transport networks)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_transport_networks_wfs/service.svc/get

 

GML

GEOPACKAGE

ESRI GDB

GKÚ Bratislava; r. 2017

CC BY 4.0

Budovy (Buildings)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_buildings_wfs/service.svc/get

 

GML

GEOPACKAGE

ESRI GDB

GKÚ Bratislava; r. 2019

CC BY 4.0

Výška (Elevation)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_elevation_wcs/service.svc/get

 

GKÚ Bratislava; r. 2019

CC BY 4.0

Ortometria (Orthoimagery)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_orthoimagery_wcs/service.svc/get

  GKÚ Bratislava; r. 2019

CC BY 4.0

Katastrálna mapa (Cadastral parcels-Cadastral map)

https://inspire.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/INSPIREWFS/kn_wfs_inspire/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service?SERVICE=WFS&REQUEST=getcapabilities

  ÚGKK SR; r. 2017

CC BY 4.0

Mapa určeného operátu (Cadastral parcels-Map of determined documentation)

https://inspire.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/INSPIREWFS/uo_wfs_inspire/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service?SERVICE=WFS&REQUEST=getcapabilities

  ÚGKK SR; r. 2017

CC BY 4.0

 

Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 07.07.2020 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť