Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Vyhľadávacia služba

Vyhľadávacia služba je aplikácia poskytujúca webovú službu podľa špecifikácie OGC CSW v2.0.2 a INSPIRE vykonávacích predpisov pre sieťové služby. Umožňuje publikovať a vyhľadávať opisné informácie (metaúdaje) o priestorových údajoch a službách v systéme ESKN a ZBGIS.

Rozhranie aplikácie ponúka:

  • Časť pre jednoduché - fulltextové vyhľadávanie, ktoré obsahuje vstupné pole pre zadanie vyhľadávaného výrazu, dynamický mrak najčastejšie vyhľadávaných výrazov a mapové okno pre určenie priestorového obmedzenia pri vyhľadávaní.
  • Časť pre INSPIRE vyhľadávanie, ktoré obsahuje vstupné polia pre zadávanie INSPIRE parametrov požadovaných vykonávacími predpismi.

Aplikácia zároveň poskytuje stručný a detailný náhľad na vyhľadaný metaúdajový záznam, tlač alebo uloženie vyhľadaného záznamu v XML, ako aj integráciu s Mapovým klientom ZBGIS.

Rozhranie aplikácie umožňuje zobrazenie v rôznych jazykoch. Túto možnosť je možné aktivovať v hlavičke stránky cez položku menu Jazyk. Zmena tohto nastavenia ovplyvní rozhranie Vyhľadávacej služby, avšak nemá dosah na zoznam výsledkov vyhľadávania, stručný a detailný výpis a mrak najčastejšie vyhľadávaných metaúdajových záznamov (ak nie sú vytvorené v príslušnom jazyku).

Návod ako používať aplikáciu nájdete tu.

Súčasťou Vyhľadávacej služby je aj databáza (katalóg) obsahujúca metaúdaje o rôznych zdrojoch geopriestorových údajov rezortu geodézie, kartografie a katastra.

Služba poskytuje nasledujúce základné operácie:

  • GetCapabilities - prostredníctvom tejto operácie získa klient základné metaúdaje služby daného servera. Odpoveď býva vo forme XML dokumentu.
  • Describe Record - prostredníctvom tejto operácie získa klient popis štruktúry metaúdajového záznamu. Odpoveď býva vo forme XML dokumentu.
  • GetRecordById - prostredníctvom tejto operácie získa klient metaúdaje podľa zadaného identifikačného čísla. Odpoveď býva vo forme XML dokumentu.
  • GetRecords - prostredníctvom tejto operácie získa klient metaúdaje na základe zadania výberových kritérií. Odpoveď býva vo forme XML dokumentu.
  • Harvest - prostredníctvom tejto operácie je možné získať (aktualizovať) metaúdaje z jedného katalógu do druhého. Odpoveď býva vo forme XML dokumentu.
  • Transaction - prostredníctvom tejto operácie je možné získať (aktualizovať) metaúdaje z iného katalógu do vlastného. Odpoveď býva vo forme XML dokumentu.


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 29.11.2017

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť