Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Metainformačný systém ZBGIS

vstúpiť

Metainformačný systém ZBGIS je aplikácia poskytujúca webovú službu podľa pravidiel špecifikácie OGC CSW v2.0.2 a INSPIRE vykonávacích predpisov pre sieťové služby. Umožňuje publikovať, vyhľadávať a prezerať metadátové záznamy o priestorových údajoch a službách ZBGIS a ESKN.

Rozhranie aplikácie ponúka:

  • Vyhľadávanie uložených metadát pomocou zadania kľúčového slova, doplňujúcich parametrov (typ obsahu, kategória údajov, dátum) alebo priestorového obmedzenia (názov administratívnej jednotky).
  • Prezeranie uložených metadát v stromovej štruktúre podľa klasifikovaného zdroja údajov.

Aplikácia zároveň poskytuje detailný výpis a XML schému vyhľadaného metadátového záznamu, zobrazenie priestorového rozsahu údajov v mapovom okne, URL adresu na získanie údajov, zobrazenie náhľadu pre mapovú službu WMS, ako aj pripojenie a zobrazenie mapovej služby (WMS, WMTS) v aplikácii Mapový klient ZBGIS.

Súčasťou Metainformačného systému ZBGIS je aj databáza (katalóg) obsahujúca metadáta o rôznych zdrojoch geopriestorových dát rezortu geodézie, kartografie a katastra..

Návod ako používať aplikáciu nájdete tu.

 

 

Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 14.10.2019

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť