Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Novinky

Nová verzia aplikácie Mapový klient ZBGIS

07.12.2018 Novinky v novej verzii aplikácie
 

Register pôdy LPIS

12.07.2018 Nová vrstva LPIS 2018 v Mapovom klientovi ZBGIS v téme Kataster nehnuteľností.
 

Aktualizácia Technickej správy

22.02.2018 Zverejnenie aktualizovanej technickej správy definujúcej vzťah medzi S-JTSK a ETRS89 (verzia 3.0)
 

Vyhľadávanie údajov z databázy ISKN

19.09.2017 GKÚ Bratislava s účinnosťou od 18.9.2017 vykonáva vyhľadávanie údajov z databázy Informačného systému katastra nehnuteľností podľa vlastníka alebo inej oprávnenej osoby v rozsahu celého územia SR („lustrácia“).
 

DVRM

01.03.2015 Digitálny výškový referenčný model je voľne dostupný na stiahnutie
 

Aktualizácia technickej správy

19.02.2015 Zverejnenie aktualizovanej technickej správy definujúcej vzťah medzi S-JTSK a ETRS89 (verzia 2.0)
 

Technická správa

10. október 2014 Zverejnenie technickej správy definujúcej vzťah medzi S-JTSK a ETRS89
 

Transformačná služba

14. august 2014 Implementácia EVRS do Rezortnej transformačnej služby
 
  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty