Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Novinky

Nový DMR 5.0

11.06.2021 Nové lokality k dispozícii
 

Prehľad leteckých meračských snímok

11.06.2021 Prehľad leteckých meračských snímok, z ktorých bola vytvorená nová ortofotomozaika zo západu SR (2. cyklus) je dostupný na stiahnutie.
 

Návody na pripojenie georeferencovaných rastrov do aplikácií Bentley MicroStation a Kokeš

26.05.2021 Nové návody na pripojenie georeferencovaných rastrov do aplikácií Bentley MicroStation a Kokeš sú k dispozícii na stiahnutie.
 

Návod na prácu s WMS a WMTS v aplikácii QGIS

05.05.2021 Aktualizovaný návod na prácu so službami WMS a WMTS v aplikácii QGIS.
 

Návod na prácu s mračnom bodov v aplikácii QGIS

24.03.2021 Návod na prácu s mračnom bodov v aplikácii QGIS je k dispozícii na stiahnutie.
 

INSPIRE AU, GN a TN

19.03.2021 Aktualizované údaje pre INSPIRE témy Administratívne jednotky, Geografické názvoslovie a Dopravné siete.
 

Územné a správne usporiadanie

04.03.2021 Aktualizované hranice územno-správnych jednotiek.
 

INSPIRE Budovy

01.03.2021 Aktualizované údaje pre INSPIRE tému Budovy.
 

Návod na prácu s DMR v aplikácii QGIS

15.02.2021 Aktualizovaný návod na prácu s DMR v aplikácii QGIS
 

Technická správa: 1. cyklus tvorby Ortofotomozaiky SR 2017-2019

18.01.2021 Technická správa: 1. cyklus tvorby Ortofotomozaiky SR 2017-2019
 

Aktuálne činnosti pri správe referenčných údajov pre GIS v rezorte ÚGKK SR

12.01.2021 Aktuálne činnosti pri správe referenčných údajov pre GIS v rezorte ÚGKK SR
 

Agro vrstvy

02.07.2020 Do aplikácie Mapový klient ZBGIS téma Kataster nehnuteľností boli pridané Agro vrstvy, ktoré obsahujú zobrazenie údajov z rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
 

Návod na implementáciu systému S-JTSK v aplikácii MicroStation

22.06.2020 Návod na implementáciu systému S-JTSK v aplikácii MicroStation je k dispozícii na stiahnutie v sekcii Geodetické základy - Na stiahnutie.
 

Návod na implementáciu systému S-JTSK v QGIS

09.06.2020 Návod na implementáciu systému S-JTSK v aplikácii QGIS bol aktualizovaný.
 

Rozšírenie služieb SKPOS

01.06.2020 Rozšírenie služieb SKPOS
 
Strana: [1]  [2] 
  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty