Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Novinky

Nová verzia aplikácie Mapový klient ZBGIS

09.09.2021 Novinky v novej verzii 4.4
 

Návod na prácu s mračnom bodov v aplikácii QGIS

09.09.2021 Aktualizovaný návod na prácu s mračnom bodov v aplikácii QGIS.
 

Návod na implementáciu systému S-JTSK v QGIS

11.08.2021 Aktualizovaný návod na implementáciu systému S-JTSK v aplikácii QGIS.
 

Postup pri hlásení chýb v aplikácii Mapový klient ZBGIS

19.07.2021 Zverejnený návod ako postupovať v prípade zistenia chyby v aplikácii Mapový klient ZBGIS.
 

Návod na prácu s ortofotomozaikou v aplikácii QGIS

21.06.2021 Nový návod na prácu s ortofotomozaikou v aplikácii QGIS je k dispozícii na stiahnutie.
 

Nový DMR 5.0

11.06.2021 Nové lokality k dispozícii
 

Prehľad leteckých meračských snímok

11.06.2021 Prehľad leteckých meračských snímok, z ktorých bola vytvorená nová ortofotomozaika zo západu SR (2. cyklus) je dostupný na stiahnutie.
 

Návody na pripojenie georeferencovaných rastrov do aplikácií Bentley MicroStation a Kokeš

26.05.2021 Nové návody na pripojenie georeferencovaných rastrov do aplikácií Bentley MicroStation a Kokeš sú k dispozícii na stiahnutie.
 

Návod na prácu s WMS a WMTS v aplikácii QGIS

05.05.2021 Aktualizovaný návod na prácu so službami WMS a WMTS v aplikácii QGIS.
 

INSPIRE AU, GN a TN

19.03.2021 Aktualizované údaje pre INSPIRE témy Administratívne jednotky, Geografické názvoslovie a Dopravné siete.
 

Územné a správne usporiadanie

04.03.2021 Aktualizované hranice územno-správnych jednotiek.
 

INSPIRE Budovy

01.03.2021 Aktualizované údaje pre INSPIRE tému Budovy.
 

Návod na prácu s DMR v aplikácii QGIS

15.02.2021 Aktualizovaný návod na prácu s DMR v aplikácii QGIS
 

Technická správa: 1. cyklus tvorby Ortofotomozaiky SR 2017-2019

18.01.2021 Technická správa: 1. cyklus tvorby Ortofotomozaiky SR 2017-2019
 

Aktuálne činnosti pri správe referenčných údajov pre GIS v rezorte ÚGKK SR

12.01.2021 Aktuálne činnosti pri správe referenčných údajov pre GIS v rezorte ÚGKK SR
 
Strana: [1]  [2] 
  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty