Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Aktuálne činnosti pri správe referenčných údajov pre GIS v rezorte ÚGKK SR

Prednášku na tému Aktuálne činnosti pri správe referenčných údajov pre GIS v rezorte ÚGKK SR z konferencie Online Gis Day na Svf 2020 organizovanej Stavebnou fakultou STU v Bratislave dňa 18.11.2020 si môžete pozrieť v nasledujúcom videu:

Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript a nainštalovaný Adobe Flash

 

Prezentácia vo formáte PDF je dostupná tu.

Všetky prednášky a workshopy z konferencie nájdete na stránke https://bit.ly/34FipKB

 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty