Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Nová verzia aplikácie Mapový klient ZBGIS

Nová verzia aplikácie Mapový klient ZBGIS v4.4 prichádza s viacerými novinkami:

 • Doplnená funkcia Porovnanie máp v témach Základná mapa, Kataster nehnuteľností, Terén a Archív,
 • Doplnená funkcia Meranie v 3D zobrazení tém Základná mapa, Kataster nehnuteľností a Terén,
 • Doplnená funkcia Rez vrstvami v 3D zobrazení tém Základná mapa, Kataster nehnuteľností a Terén,
 • Doplnenie podporovaných formátov Pridanie vrstvy zo súboru o GeoPackage, SpatialLite a SQLite,
 • Doplnenie možnosti zdieľania Zdieľanie mapy prostredníctvom QR kódu alebo HTML,
 • Doplnenie funkcie Zobraziť Vašu polohu v mobilnom zariadení s orientáciou zariadenia,
 • Vytvorený nový formulár pre oznamovanie nedostatkov a žiadostí na odstránenie Referenčných geodetických bodov Žiadosti a oznámenia,
 • Doplnený atribút Tiažové zrýchlenie (S-Gr95) vo vrstvách Referenčných geodetických bodov téma Geodetické základy,
 • Doplnené a aktualizované predvolené vrstvy Geológia (ŠGÚDŠ).

 

 • Poslať stránku e-mailom
 • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty