Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Nová verzia aplikácie Mapový klient ZBGIS

Nová verzia aplikácie Mapový klient ZBGIS.
Nová verzia 4.0 prichádza s viacerými zmenami a novinkami.
Novinky:

  • Zmena technológie aplikácie Mapového klienta ZBGIS,
  • Modernizované grafické rozhranie,
  • Pridaná možnosť inštalácie Mapového klienta do mobilu alebo PC,
  • Vylepšené vyhľadávanie v údajoch.

Zmeny:

  • Zmena funkčnosti Vaše miesta na Obľúbené miesta kapitola v pomocníkovi Obľúbené miesta,
  • Aktualizovaný zoznam predvolených služieb.
  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty