Postup pri hlásení chýb v aplikácii Mapový klient ZBGIS

Ako postupovať v prípade zistenia chyby v aplikácii Mapový klient ZBGIS je uvedené v návode, ktorý nájdete tu.

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty