Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Objednanie produktov a služieb

Informácie podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre osobné údaje obsiahnuté v Elektronickej knihe zákaziek

Produkty a služby sú spoplatnené podľa cenníka.

V prípade záujmu o poskytnutie našich produktov alebo služieb je potrebné doručiť kompletne vyplnenú a potvrdenú príslušnú objednávku:

A) v elektronickej forme na: gkuzc(at)skgeodesy.sk

B) alebo poštou na našu adresu:

Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava 

Čestné vyhlásenia potrebné pri registrácii na Portál produktov a služieb:


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
25.10.2021 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty