Geoportál > Oznamy a aktuality > Návody na pripojenie georeferencovaných rastrov do aplikácií Bentley MicroStation a Kokeš

Návody na pripojenie georeferencovaných rastrov do aplikácií Bentley MicroStation a Kokeš

Návody na pripojenie georeferencovaných rastrov do aplikácií Bentley MicroStation v8i a  Kokeš sú dostupné v sekciách ZBGIS RasterOrtofotomozaika.

 

Aktualizované: 08.02.2023