Geoportál > Oznamy a aktuality > Nová verzia aplikácie Mapový klient ZBGIS

Nová verzia aplikácie Mapový klient ZBGIS

Novinky a zmeny v novej verzii aplikácie Mapový klient ZBGIS:

 • Doplnenie nových vrstviev v téme Geografické názvoslovie - Geografické názvy sveta:

  • Názvy pohorí,

  • Názvy púští,

  • Názvy nížin.

 • Editácia štýlov vrstviev z pridaného súboru.

 • Pridanie vrstiev zo súboru VGI podľa smernice pre PPÚ.

 • Doplnenie novej skupiny ORTOFOTO (staršie verzie) a vrstvy ORTOFOTO 2017 – 2019 v témach Základná mapa, Kataster nehnuteľností, Terén a Geodetické základy.

  • Po identifikácií podkladovej vrstvy ORTOFOTO alebo ORTOFOTO 2017 – 2019 sa zobrazí Dátum snímkovania označeného územia,

  • V detaile odkaz na stránku Geoportál pre stiahnutie Ortofotomozaiky z celého územia SR.

 • Zmena usporiadania vrstiev v téme Archív.

 • Zmenená URL adresa vrstvy BPEJ v téme Kataster nehnuteľností a 3D Kataster - nový zdroj VÚPOP (pôvodne NLC).

 

 

Aktualizované: 19.09.2023