Geoportál > Oznamy a aktuality > Nová verzia aplikácie Mapový klient ZBGIS

Nová verzia aplikácie Mapový klient ZBGIS

Zmeny vo verzii 5.13

Novinky

V okne O aplikácií doplnený odkaz na ocenenie 2023 SAG AWARD pre MKZBGIS.

Doplnená vrstva ZBGIS vektor TEST v téme Geografické názvoslovie. Štýly zobrazenia:

 • Predvolený - celá ZBGIS,
 • Antropogénny - vrstvy z kategórie Antropogénne prvky,
 • Vegetácia - vrstvy z kategórie Vegetácia,
 • Vodstvo - vrstvy z kategórie Vodstvo.

Doplnené nové vrstvy do 3D tém - 3D popisy, 3D objekty a Body záujmu (POI).

3D popisy:

 • Názvy obcí a častí obcí,
 • Názvy vrchov,
 • Názvy vodných plôch.

3D objekty:

 • Komín,
 • Veža - Vodojem, Zvonica, Telekomunikačná veža, Veža veternej elektrárne.

Zmeny

V téme Terén:

 • doplnené podkladové mapy ZBGIS a SATELITNÁ,
 • doplnené odkazy na stiahnutie celého územia SR pre DMR a DMP z cloudu v Export údajov,
 • zmenené odkazy na licenčné podmienky.

Aktualizovaná vrstva 3D stavby v 3D témach,

Upravené logá a odkazy v okne O aplikácií.

Opravy

 • Oprava zobrazenia informácií o stavbách z vyhľadávania.

Aktualizované: 24.10.2023