Geoportál > Oznamy a aktuality > Nová verzia aplikácie Mapový klient ZBGIS

Nová verzia aplikácie Mapový klient ZBGIS

Nová verzia aplikácie Mapový klient ZBGIS v4.5 prichádza s viacerými novinkami:

 • Doplnená funkcia identifikácie objektov Pridanej vrstvy zo súboru,
 • Doplnená funkcia Priblížiť a vycentrovať objekt v mape pri identifikovaných objektoch v okne Informácie z mapy,
 • Doplnená podkladové mapy ZBGIS, ZBGIS ŠEDÁ a SATELITNÁ v téme Geografické názvoslovie,
 • Doplnená skupina vrstiev Geografické názvy SR v téme Geografické názvoslovie s vrstvami:
 • Geografický názov,
 • Variantný názov,
 • Historický názov.
 • Doplnená nové vrstvy v skupine Geografické názvy sveta v téme Geografické názvoslovie:
 • Názvy riek,
 • Názvy prieplavov,
 • Názvy prielivov,
 • Názvy zálivov a zátok,
 • Názvy ostrovov,
 • Názvy súostroví.
 • Zmeny v téme Archív:
 • Doplnená vrstva Technicko-hospodárska mapa 1:5 000,
 • Doplnený klad mapových listov Klad ML 1:5 000 v skupine Klady mapových listov,
 • Doplnené vrstvy v skupine Štátna mapa odvodená 1:5 000:
 • ŠMO5 - 1. vydanie čierno-biele,
 • ŠMO5 - ďalšie vydania čierno-biele,
 • ŠMO5 - ďalšie vydania farebne.
 • Odstránená vrstva ŠMO5 - 2. vydanie v skupine Štátna mapa odvodená 1:5 000,
 • Doplnená vrstva ZM 25 v skupine Základná mapa SR,
 • Doplnená funkcia Export údajov ŠMO5 Raster – ďalšie vydania čierno-biele.
 • Prepojenie Rezortnej transformačnej služby RTS a Mapového klienta ZBGIS - zobrazenie transformovaných bodov a súborov v Mapovom klientovi: bod, ESRI Shapefile, VGI, TXT/CSV.
 • Aktualizovaná vrstva Mračná bodov v téme 3D Terén - hrady a zámky SR.
 • Zmena: Upravené vyhľadávanie fyzických osôb v téme Kataster nehnuteľností - vyhľadajú sa všetky fyzické osoby podľa zadaného priezviska v rámci obce/katastrálneho územia.

Aktualizované: 01.07.2022