Mapové služby

ÚGKK SR zabezpečuje sprístupnenie referenčných údajov a  informácií rezortu, kde patrí aj ZBGIS prostredníctvom elektronických služieb. Jedným z hlavných výsledkov realizácie projektu OPIS – Elektronické služby katastra nehnuteľností (ESKN - ZBGIS) sú online služby sprístupňujúce referenčné priestorové údaje na národnej úrovni. Údaje sú sprístupnené mapovými službami, ktoré sú publikované podľa OGC štandardov (WMS, WFS, WCS).

 


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
23.11.2015 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť