Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Ukladacie služby - WCS

Webová Coverage Služba (WCS) je štandardom vyvinutým a rozširovaným združením Open Geospatial Consortium (OGC). Služba pracuje na princípe klient-server a umožňuje zdieľanie priestorových údajov vo forme coverage v prostredí Internetu. Výsledkom požiadavky klienta na WCS server sú coverage údaje, najčastejšie distribuované vo formáte GeoTIFF, NITF, HDF.

Podporované verzie OGC WCS služieb:
WCS 1.1.1

WCS služby sú dostupné v časti Produkty a služby. Podmienky poskytovania a využívania ukladacích služieb.


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
05.03.2020 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť