Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Ukladacie služby - WFS

Ukladacie služby (WFS) sú štandardom vyvinutým a rozširovaným združením Open Geospatial Consortium (OGC). Služba pracuje na princípe klient-server a umožňuje zdieľanie priestorových údajov vo forme vektorových údajov v prostredí Internetu. Výsledkom požiadavky klienta na WFS server sú údaje vo vektorovej podobe kódované v jazyku GML (XML).

Podporované verzie OGC WFS služieb:
WFS 1.1.0
WFS 2.0.0

Licenčné podmienky  
 Autor GKÚ Bratislava; r. 2017
 Licencia  CC-BY 4.0 

Voľne dostupné WFS služby:

Administratívne hranice

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wfs/service.svc/get

Geografické názvoslovie

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_geograficke_nazvoslovie_wfs/service.svc/get

 

Ostatné WFS služby sú dostupné prostredníctvom portálu Produkty a služby. Podmienky poskytovania a využívania ukladacích služieb.

 


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
31.03.2020 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť