Licenčné podmienky  
 Autor ÚGKK SR
 Licencia  CC-BY 4.0 

WMS ESKN (Elektronické služby katastra nehnuteľností): 

Katastrálna mapa WMS (WebMercator + S-JTSK)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/services/NR/kn_wms_norm/MapServer/WmsServer

Katastrálna mapa WMS - inverzná (WebMercator + S-JTSK)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/services/NR/kn_wms_orto/MapServer/WmsServer

 

Mapa určeného operátu WMS (WebMercator + S-JTSK)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/services/NR/uo_wms_norm/MapServer/WmsServer

Mapa určeného operátu WMS - inverzná (WebMercator + S-JTSK)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/services/NR/uo_wms_orto/MapServer/WmsServer

       


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
09.03.2021 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť