Licenčné podmienky  
 Autor GKÚ Bratislava
 Licencia  CC-BY 4.0 

Voľne dostupné WMS služby zo ZBGIS:

ZBGIS - všetky kategórie 

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_wms_featureinfo/service.svc/get

Administratívne hranice

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wms_featureinfo/service.svc/get

 

Referenčné geodetické body

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_referencny_geodeticky_bod_wms_featureinfo/service.svc/get

Antropogénne prvky

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_antropogenne_prvky_wms_featureinfo/service.svc/get

Výškopis

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_vyskopis_wms_featureinfo/service.svc/get

Vodstvo

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_vodstvo_wms_featureinfo/service.svc/get

Vegetácia

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_vegetacia_wms_featureinfo/service.svc/get

Povrch

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_povrch_wms_featureinfo/service.svc/get

Letecko-navigačné informácie

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_letecko_navigacne_informacie_wms_featureinfo/service.svc/get

Geografické názvoslovie

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_geograficke_nazvoslovie_wms/service.svc/get

 

Ďalšie voľne dostupné WMS služby zo ZBGIS (bez FeatureInfo):

ZBGIS - všetky kategórie 

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_wms/service.svc/get

Administratívne hranice

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wms/service.svc/get

 

Ortofotomozaika

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_ortofoto_wms/service.svc/get

Antropogénne prvky

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_antropogenne_prvky_wms/service.svc/get

Výškopis

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_vyskopis_wms/service.svc/get

Vodstvo

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_vodstvo_wms/service.svc/get

Vegetácia

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_vegetacia_wms/service.svc/get

Povrch

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_povrch_wms/service.svc/get

Letecko-navigačné informácie

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_letecko_navigacne_informacie_wms/service.svc/get

Digitálny model reliéfu (DMR3.5)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_dmr3_wms/service.svc/get

 


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
09.03.2021 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť