Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

 

Licenčné podmienky  
 Autor ÚGKK SR; r. 2015
 Licencia  CC-BY 4.0 

WMTS ESKN (Elektronické služby katastra nehnuteľností): 

Katastrálna mapa WMTS (S-JTSK)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/NR/kn_wmts_norm_sjtsk/MapServer/WMTS

Katastrálna mapa WMTS (WebMercator)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/NR/kn_wmts_norm_wm/MapServer/WMTS

 

Katastrálna mapa WMTS - inverzná (S-JTSK)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/NR/kn_wmts_orto_sjtsk/MapServer/WMTS

Katastrálna mapa WMTS - inverzná (WebMercator)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/NR/kn_wmts_orto_wm/MapServer/WMTS

Mapa určeného operátu WMTS (S-JTSK)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/NR/uo_wmts_norm_sjtsk/MapServer/WMTS

Mapa určeného operátu WMTS (WebMercator)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/NR/uo_wmts_norm_wm/MapServer/WMTS

Mapa určeného operátu WMTS - inverzná (S-JTSK)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/NR/uo_wmts_orto_sjtsk/MapServer/WMTS

Mapa určeného operátu WMTS - inverzná (WebMercator)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/NR/uo_wmts_orto_wm/MapServer/WMTS


           


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
31.03.2020 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť