Licenčné podmienky  
 Autor ÚGKK SR
 Licencia  CC-BY 4.0 

WMTS ESKN (Elektronické služby katastra nehnuteľností): 

Katastrálna mapa WMTS (S-JTSK)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/NR/kn_wmts_norm_sjtsk/MapServer/WMTS

Katastrálna mapa WMTS (WebMercator)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/NR/kn_wmts_norm_wm/MapServer/WMTS

 

Katastrálna mapa WMTS - inverzná (S-JTSK)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/NR/kn_wmts_orto_sjtsk/MapServer/WMTS

Katastrálna mapa WMTS - inverzná (WebMercator)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/NR/kn_wmts_orto_wm/MapServer/WMTS

Mapa určeného operátu WMTS (S-JTSK)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/NR/uo_wmts_norm_sjtsk/MapServer/WMTS

Mapa určeného operátu WMTS (WebMercator)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/NR/uo_wmts_norm_wm/MapServer/WMTS

Mapa určeného operátu WMTS - inverzná (S-JTSK)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/NR/uo_wmts_orto_sjtsk/MapServer/WMTS

Mapa určeného operátu WMTS - inverzná (WebMercator)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/NR/uo_wmts_orto_wm/MapServer/WMTS


           


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
26.01.2021 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť