Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Zobrazovacie služby - WMTS

Zobrazovacia služba WMTS (Web Map Tile Service) je štandardom vyvinutým a rozširovaným združením Open Geospatial Consortium (OGC). WMTS pracuje podobne ako zobrazovacie služby WMS, avšak údaje sú predpripravené na strane servera (cache) a optimalizované do formy mapových dlaždíc (tiles) z dôvodu dosiahnutia vyššej rýchlosti pri prehliadaní. Práca s mapou je tak podstatne rýchlejšia ako pri WMS službách.

Podporované verzie OGC WMTS služieb:
WMTS 1.0.0


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
05.03.2020 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť