Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Tematické mapové diela

Okrem Základných máp umožňujeme zákazníkom aj tvorbu máp na objednávku s tématickými prvkami, ktorých podkladom sú objekty ZBGIS®-u upravené pre špecifický účel.


Ukážka mapy vinohradníckych oblastí

 

 

Ukážka mapy s tématickými prvkami (historické katastrálne mapy)

 

Ukážka mapy s tématickými prvkami


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
29.05.2020 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť