Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Územné ohraničenie (footprints) LAS súborov mračien bodov z dostupných lokalít:

 Lokalita (LOT)   ETRS89-TM34   S-JTSK(JTSK03)
 všetky ESRI GDB, ESRI SHP ESRI GDB, ESRI SHP
01 ESRI SHP ESRI SHP
02 ESRI SHP ESRI SHP
03 ESRI SHP ESRI SHP
04 ESRI SHP ESRI SHP
05 ESRI SHP ESRI SHP
06  ESRI SHP  ESRI SHP
07 ESRI SHP ESRI SHP
08 ESRI SHP  ESRI SHP
09 ESRI SHP ESRI SHP
10 ESRI SHP ESRI SHP
11 ESRI SHP ESRI SHP
12 ESRI SHP ESRI SHP
13 ESRI SHP ESRI SHP
14 ESRI SHP  ESRI SHP
15    
16    
17 ESRI SHP ESRI SHP
18  ESRI SHP  ESRI SHP
19 ESRI SHP ESRI SHP
20 ESRI SHP ESRI SHP
21 ESRI SHP ESRI SHP
22 ESRI SHP ESRI SHP
23 ESRI SHP ESRI SHP
24  ESRI SHP ESRI SHP
25  ESRI SHP ESRI SHP
26  ESRI SHP ESRI SHP
27  ESRI SHP ESRI SHP
28    
29 ESRI SHP ESRI SHP
30    
31    
32    
33    
34    
35    
36    
37    
38    
39    
40    
41    
42    

 

Publikované: 19.10.2020 / Aktualizované : 14.06.2021

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť