Objednať 

Produkty leteckého laserového skenovania: Klasifikované mračno bodov, DMR 5.0, DMP 1.0

Ak máte záujem o poskytnutie produktov leteckého laserového skenovania (Klasifikované mračno bodov, Digitálny model reliéfu 5.0 (DMR 5.0), Digitálny model povrchu (DMP 1.0)), je potrebné vyplniť objednávkový formulár a doručiť na kontaktnú adresu tu:

Produkty LLS sú poskytované bezodplatne. Viac informácii spolu s prehľadom dostupných lokalít na odber pre používateľov nájdete tu.

Vzhľadom na veľký objem údajov (niekoľko TB) sú údaje poskytované offline formou po lokalitách v celosti na odberateľom prinesený, resp. zaslaný externý HDD (odporúčaný je USB 3.1). Upozorňujeme, že kopírovanie údajov sa vzhľadom na veľký objem dát a časovú náročnosť nerobí na počkanie. Odberné miesta pre údaje sú pracovisko Bratislava (Chlumeckého 4) a pracovisko Prešov (Suvorovova 2).

Údaje v menšom rozsahu (DMR 5.0 a DMP 1.0 do 400 km2, mračno bodov do 2 km2) sú voľne stiahnuteľné cez aplikáciu Mapový klient ZBGIS, viac informácií nájdete tu.

Na poskytnuté produkty LLS sa vzťahujú Podmienky poskytovania a používania produktov leteckého laserového skenovania.

  

Digitálny model reliéfu 3.5

Ak máte záujem o poskytnutie produktu Digitálny model reliéfu 3.5 je ho možné stiahnuť vo formáte TIFF tu alebo je potrebné vyplniť objednávkový formulár a doručiť na kontaktnú adresu tu:

DMR3.5 je poskytovaný bezodplatne.

  

Definičné body obcí a časti obcí

Ak máte záujem o poskytnutie vektorových údajov (Definičné body obcí, Definičné body časti obcí) je potrebné vyplniť objednávkový formulár a doručiť na kontaktnú adresu tu:

  

ZBGIS údaje

Údaje zo ZBGIS® sú poskytované prostredníctvom portálu Produkty a služby.
Postup výberu údajov:
1. Na začiatku je potrebné sa zaregistrovať a vytvoriť účet kliknutím na tlačidlo Registrovať sa.
2. Výber údajov je možný v ľavej časti Výber produktu, kde je potrebné postupne vybrať položky: Digitálne údaje -> Referenčné priestorové údaje -> ZBGIS® údaje a tam vybrať kategóriu údajov.
Výber kategórie ZBGIS
2. Definovanie priestorového rozsahu je na základe merných jednotiek. Merné jednotky je možné odoberať, prípadne znova pridať podľa potreby. Pre objednanie je potrebné kliknúť na tlačidlo Kúpiť v základnej cene, následne vybrať formát údajov a súradnicový systém a nakoniec kliknúť na tlačidlo Vytvoriť objednávku.
Ukážka - výber požadovanej oblasti
Viac informácii o kategorizácii údajov sa dočítate v časti Údaje ZBGIS®, o spôsobe výberu a objednania nájdete tu.

Pre produkty ZBGIS® bola merná jednotka (MJ) stanovená nasledovne:
Za MJ predaja údajov a služieb ZBGIS bol stanovený rozsah kladu mapového listu pre mierku 1:5000, čo predstavuje územie o veľkosti 2,5 x 2 km (10199 MJ na území SR). Pre každú MJ a kategóriu predaja bola určená cena, ktorá zohľadňuje hustotu a aktuálnosť údajov na nej.

Prehľady MJ pre produkty ZBGIS® poskytované na území SR nájdete v tabuľke:

ZBGIS - Antropogénne prvky
ZBGIS - Vodstvo
ZBGIS - Výškopis
ZBGIS - Povrch
ZBGIS - Vegetácia
ZBGIS - Letecko-navigačné informácie
ZBGIS - všetky kategórie

Vzorka údajov ZBGIS® je dostupná tu.


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
02.07.2021 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť