Účel Geoportálu

 

Poskytovanie referenčných priestorových údajov, služieb priestorových údajov a informácií o referenčných priestorových údajoch podľa zákonov č.215/1995 Z.z. a 162/1995 Z.z. z oblastí:

- geodetické základy,
- Slovenská priestorová observačná služba SKPOS®,,
- Základná báza údajov pre geografický informačný systém ZBGIS®,
- štátne mapové dielo,
- kataster nehnuteľností,
- Ústredný archív geodézie a kartografie.

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty