Ortofotomozaika 2017-2019

V roku 2017 bola nasnímkovaná západná časť územia Slovenska (cca 17 000 km2), v roku 2018 bola nasnímkovaná stredná časť Slovenska (cca 17 000km2) a v roku 2019 bola nasnímkovaná východná časť Slovenska (cca 17 000 km2) . Na údaje Ortofotomozaiky sa vzťahujú podmienky poskytovania a používania údajov.

Technická správa: 1. cyklus tvorby Ortofotomozaiky Slovenskej republiky 2017-2019.

Ortofotomozaiku z celého územia západného Slovenska z roku 2017 si môžete stiahnuť TU.
Ortofotomozaiku z celého územia stredného Slovenska z roku 2018 si môžete stiahnuť TU.
Ortofotomozaiku z celého územia východného Slovenska z roku 2019 si môžete stiahnuť TU.


1. cyklus tvorby Ortofotomozaiky SR 2017-2019

Prehľad leteckých meračských snímok, z ktorých bola Ortofotomozaika SR z 1. cyklu 2017-2019 vytvorená, spolu s presným dátumom ich snímkovania je dostupný vo formáte ESRI Shapefile na stiahnutie TU.

Parametre:
Priestorové rozlíšenie (GSD): 25 cm/pixel
Formát:  TIFF + TFW
Počet kanálov: 3 (RGB, 8-bit)
Súradnicový systém: S-JTSK(JTSK) - kód EPSG:5514
Počet mapových listov (ML) v klade ŠMO5 (1:5000): územie západného Slovenska = 3418 ML, územie stredného Slovenska = 3435 ML, územie východného Slovenska = 3422 ML

Presnosť:
Stredná polohová chyba RMSExy (Root mean square error):
RMSExy = 0,30 m

CE95 (Circular error 95%):
CE95 = 1,7308 x RMSExy = 0,52 m
Hodnota CE95 definuje polomer kružnice so stredom v určenom bode na ortofotomozaike, vnútri ktorej sa s 95% pravdepodobnosťou nachádza jeho skutočná horizontálna poloha. Predstavuje veľkosť polohovej chyby, ktorá nebude v 95% prípadov prekročená.

 

Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované: 23.12.2021