Na stiahnutie

Územné a správne usporiadanie    Formát
Základná úroveň/ ZBGIS - Administratívne hranice Esri SHP Esri MDB Esri GDB
Prvá úroveň generalizácie Esri SHP Esri MDB Esri GDB
Druhá úroveň generalizácie Esri SHP Esri MDB Esri GDB
Tretia úroveň generalizácie  Esri SHP Esri MDB Esri GDB

Hranice územného a správneho usporiadania SR v základnej úrovni a generalizovaných úrovniach 1, 2 a 3.
Jedná sa o plošné vrstvy (polygón) s atribútmi názov a kód. Stav poskytnutých údajov je k aprílu 2019. Podrobnosti nájdete tu.
V prípade potreby iných formátov, použite prosím Konverznú službu, ktorá je k dispozícii tu.
Podmienky poskytovania a využívania údajov

 Geografické názvoslovie
 Formát Esri SHP Esri MDB Esri GDB CSV

Údaje z databázy štandardizovaného geografického názvoslovia z územia SR, aktualizácia ku dňu 25. 02. 2019.
Podmienky poskytovania a používania údajových sád štandardizovaných geografických názvov

 

Vzorka údajov ZBGIS 
 Formát Esri SHP Esri MDB Esri GDB DGN DXF

Údaje ZBGIS® sú vo vzorke členené podľa príslušnosti do kategórie v zmysle KTO ZBGIS®. Vzorka obsahuje časti územia obcí Čakajovce, Zbehy a Lužianky pri Nitre. Návod na export do CAD formátov na stiahnutie tu.

 

Vzorka údajov VMapSK - rozsah 1 ML ZM10 (35-43-21)
Formát Esri SHP

Údaje VEKTOROVEJ MAPY SLOVENSKA V MIERKE 1 : 200 000 (VMapSK) sú vo vzorke členené podľa príslušnosti do kategórie v zmysle cenníka GKÚ. Rozsah mapového listu ZM 1:10 000 (35-43-21) zobrazuje územie obcí Čakajovce, Zbehy a Lužianky pri Nitre.
Poznámka: Esri databázy MDB a GDB sú vo verzii 10.0.

 

Vzorka údajov DMR 3.5
Formát Esri GRID

Poskytnuté údaje Digitálneho modelu reliéfu 3.5 (DMR 3.5) sú v rozlišení 10 m/pixel, rozsah územia je cca 29 km2 z okolia vodného diela Liptovská Mara.

 

Klady ZBGIS rastrov Formát

ZBGIS rastre

1 : 5 000 Esri SHP Esri MDB  Esri GDB  DGN DXF
1 : 10 000 Esri SHP Esri MDB Esri GDB DGN DXF
1 : 25 000 Esri SHP Esri MDB Esri GDB DGN DXF
1 : 50 000 Esri SHP Esri MDB Esri GDB DGN DXF

 

Klady mapových listov Formát

Základné mapy

ZM 1 : 10 000 Esri SHP Esri MDB  Esri GDB 
ZM 1 : 25 000 Esri SHP Esri MDB Esri GDB
ZM 1 : 50 000 Esri SHP Esri MDB Esri GDB
ZM 1 : 100 000 Esri SHP Esri MDB Esri GDB
ZM 1 : 200 000 Esri SHP Esri MDB Esri GDB

Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 16.07.2019 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť