Konverzná služba ZBGIS

vstúpiť

Pripravili sme pre Vás novú Konverznú službu ZBGIS, ktorá je vylepšená o nové funkcie a formáty. Umožňuje spustiť viac konverzií súčasne. Veľkosť vstupného ZIP súboru, ktorý obsahuje zvolený formát údajov na konverziu, nesmie presiahnuť 20 MB. Viac informácií nájdete v Pomoci.

Konverzná služba ZB GIS predstavuje webovú aplikáciu, ktorá slúži na konverziu údajov priestorových informácií medzi vybranými formátmi. Podporované formáty vstupných údajov určené na konverziu:

 • ESRI Shapefile SHP
 • ESRI súborová geodatabáza GDB
 • MicroStation DGN
 • AutoCAD DXF/DWG
 • TXT/CSV
 • GML
 • MapInfo TAB
 • GPX
 • VGI
 • GeoJSON
 • GeoPackage

 

Podporované formáty výstupných údajov po konverzii:

 

 • ESRI Shapefile SHP
 • ESRI súborová geodatabáza GDB
 • MicroStation DGN
 • AutoCAD DXF
 • TXT/CSV
 • GML verzia 2.1.2
 • GML verzia 3.1.1 SF-0
 • GML verzia 3.2.1 SF-0
 • MapInfo TAB
 • GeoJSON
 • GeoPackage


 

 

Aktualizované: 18.06.2024