Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Zobrazovacie služby

ÚGKK SR zabezpečuje sprístupnenie referenčných údajov a informácií rezortu aj pomocou elektronických služieb, ktoré spĺňajú požiadavky smernice INSPIRE. Konkrétne pre služby je to podľa NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby. Nižšie sú uvedené služby pre témy poskytované v súlade s týmto nariadením. Niektoré z nižšie uvedených tém sú poskytované aj v súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov. O ktoré témy sa jedná, zistíte z metaúdajov danej témy. 

INSPIRE zobrazovacie služby sú realizované službami založenými na OGC štandarde WMS (Web Map Service).
Podporované verzie OGC WMS služieb:
WMS 1.3.0
WMS 1.1.1

Voľne dostupné zobrazovacie služby podľa INSPIRE:

Súbor na pripojenie WMS služieb INSPIRE poskytovaných ÚGKK SR do aplikácie QGIS nájdete tu.

 Názov a URL adresa
 GetCapabilities  Náhľad Autor
Licencia

Administratívne jednotky (Administrative units) 

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_administrative_units_wms/service.svc/get

  GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Geografické názvoslovie (Geographical names)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_geographical_names_wms/service.svc/get

GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Hydrografia (Hydrography)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_hydrography_wms/service.svc/get

GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Dopravné siete (Transport networks)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_transport_networks_wms/service.svc/get

GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Budovy (Buildings)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_buildings_wms/service.svc/get

GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Výška (Elevation)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_elevation_wms/service.svc/get

GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Ortometria (Orthoimagery)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_orthoimagery_wms/service.svc/get

GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Katastrálna mapa (Cadastral parcels-Cadastral map)

https://inspire.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/INSPIREWMS/kn_wms_inspire/MapServer/exts/InspireView/service 

ÚGKK SR

CC BY 4.0

Mapa určeného operátu (Cadastral parcels-Map of determined documentation)

https://inspire.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/INSPIREWMS/uo_wms_inspire/MapServer/exts/InspireView/service

ÚGKK SR

CC BY 4.0

 


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 26.01.2021 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť