Zobrazovacie služby

ÚGKK SR zabezpečuje sprístupnenie referenčných údajov a informácií rezortu aj pomocou elektronických služieb, ktoré spĺňajú požiadavky smernice INSPIRE. Konkrétne pre služby je to podľa NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby. Nižšie sú uvedené služby pre témy poskytované v súlade s týmto nariadením. Niektoré z nižšie uvedených tém sú poskytované aj v súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov. O ktoré témy sa jedná, zistíte z metaúdajov danej témy. 

INSPIRE zobrazovacie služby sú realizované službami založenými na OGC štandarde WMS (Web Map Service).
Podporované verzie OGC WMS služieb:
WMS 1.3.0
WMS 1.1.1

Voľne dostupné INSPIRE zobrazovacie služby:

Súbor na pripojenie WMS služieb INSPIRE poskytovaných ÚGKK SR do aplikácie QGIS nájdete tu.

Názov a URL adresa GetCapabilities Náhľad Autor Licencia

Administratívne jednotky (Administrative units) 

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_administrative_units_wms/service.svc/get
  GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Geografické názvoslovie (Geographical names)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_geographical_names_wms/service.svc/get
GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Hydrografia (Hydrography)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_hydrography_wms/service.svc/get
GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Dopravné siete (Transport networks)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_transport_networks_wms/service.svc/get
GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Budovy (Buildings)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_buildings_wms/service.svc/get
GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Výška (Elevation)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_elevation_wms/service.svc/get
GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Ortometria (Orthoimagery)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_orthoimagery_wms/service.svc/get
GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Katastrálne parcely C (Cadastral parcels C)

https://inspire.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/INSPIREWMS/kn_wms_inspire/MapServer/exts/InspireView/service
ÚGKK SR

CC BY 4.0

Katastrálne parcely E (Cadastral parcels E)

https://inspire.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/INSPIREWMS/uo_wms_inspire/MapServer/exts/InspireView/service
ÚGKK SR

CC BY 4.0

 

Aktualizované: 25.01.2024