MAPKA

Nefunguje mi aplikácia MAPKA, nezobrazujú sa mi vrstvy v téme Katastrálna mapa. Kde môže byť problém?

Niekedy nastane tento problém z dôvodu preťaženia aplikácie (najmä cez pracovnú dobu), z dôvodu údržby a aktualizácie aplikácie alebo z dôvodu technologických problémov. Informácie o plánovaných odstávkach služieb ZBGIS a ESKN nájdete tu. V prípade zistenia chyby v aplikácii postupujte podľa tohto návodu.

 

Prečo mi v zahraničí nefunguje zobrazenie katastrálnej mapy v aplikácii MAPKA?

Aplikácia MAPKA funguje celosvetovo, ale pre zobrazenie vrstiev v téme Katastrálna mapa musíte mať internetového providera registrovaného v Európskej únii.

 

Kde zistím, čo je nové v aplikácii MAPKA?

O zmenách, novinkách a nových verziách aplikácie MAPKA sa dozviete v Pomocníkovi k aplikácii v časti Čo je nové.

 

Chcel by som nahlásiť chybu v aplikácii MAPKA. Ako mám postupovať? Na koho sa môžem obrátiť?

V prípade zistenia problému s aplikáciou MAPKA postupujte podľa návodu, ktorý nájdete tu.

V prípade problémov s načítaním aplikácie, vyhľadávaním, otázky k funkčnosti alebo návrhov na zlepšenie môžete použiť kontaktný formulár, ktorý nájdete v Menu v paneli Kontakt:

Na odosielanie zistených chýb v mape slúži funkcia Nahlásenie chyby:

Viac informácií o nahlasovaní zistených chýb nájdete v Pomocníkovi k aplikácii.

 

Zistil som chybu v adrese. Kde ju mám nahlásiť?

Register adries, čiže adresné body a ulice, má v kompetencii Ministerstvo vnútra SR a adresné body vytvárajú priamo obce.
To znamená, že za nápravu chýb, editovanie adresných bodov a pod. sú zodpovedné príslušné miestne úrady/obecné úrady. 
Z uvedených dôvodov Vám odporúčame pri zistení chyby obrátiť sa na príslušný miestny/obecný úrad. Po oprave súpisného/orientačného čísla  v Registri adries bude zmena premietnutá do aplikácie MAPKA.

 

Zabudol som heslo pre prihlásenie do aplikácie MAPKA. Ako si ho môžem obnoviť?

Heslo si je možné obnoviť  na Portáli ESKN (https://kataster.skgeodesy.sk/Portal/ ) po kliknutí na tlačidlo Prihlásiť  v pravom hornom rohu a následne na tlačidlo Obnoviť heslo. Potom je ešte  potrebné odkliknúť Captchu a zadať prihlasovacie meno používateľa (email alebo pridelené prihlasovacie meno), ktorého heslo chceme obnoviť.

Postup registrácie, zmeny a obnovenia hesla je popísaný v Používateľskej príručke - Portál ESKN.

 

Kde si môžem zmeniť heslo pre prihlásenie do aplikácie MAPKA?

Zmenu automaticky vygenerovaného hesla na vlastné je možné urobiť po prihlásení sa do Portálu ESKN (https://kataster.skgeodesy.sk/Portal/ ) po kliknutí na tlačidlo Prihlásiť  v pravom hornom rohu. Následne po prihlásení treba prejsť do časti Aktualizácia profilu (ukážka tu), kde treba zdať pôvodné a nové heslo.

Postup registrácie, zmeny a obnovenia hesla je popísaný v Používateľskej príručke - Portál ESKN.

 

Mám problém s funkciou Zobraziť Vašu polohu. Čo mám urobiť?

Aplikácia MAPKA používa polohu, ktorú má k dispozícii internetový prehliadač so senzorov a nastavení použitého zariadenia a presnosť tak nevie ovplyvniť.

Na presnosť určovania polohy môže mať vplyv aj typ telefónu, jeho nastavenia či verzia operačného systému.

V prvom rade si treba skontrolovať typ a verziu používaného internetového prehliadača. Aplikáciu treba používať len v jednom z podporovaných internetových prehliadačov: Google Chrome verzia 89+, Mozilla Firefox v. 88+, Microsoft Edge v. 90+, Safari v. 14+.

V nastaveniach operačného systému zariadenia treba skontrolovať povolenia pre prístup a zobrazovanie polohy pre internetový prehliadač (postup v návode tu), a či má prehliadač v povoleniach zapnutú možnosť Používať presnú polohu:

Viac informácii o nastaveniach presnej polohy nájdete tu.

Potom treba v nastaveniach používaného internetového prehliadača skontrolovať povolenia pre prístup k polohe pre aplikáciu MAPKA (https://zbgis.skgeodesy.sk):


Presnosť určenia polohy na mape vyjadruje veľkosť vonkajšieho svetlo modrého kruhu. Čím je kruh väčší, tým môže byť nepresnosť v polohe väčšia. Príklad:
•    presnejšie určenie polohy na mape:

•    menej presné určenie polohy na mape (napr. v interiéri budov, v lesnatých oblastiach):

Upozorňujeme, že aj pri ideálnych podmienkach dokáže mobilný telefón určiť polohu na mape len s presnosťou niekoľko metrov. Aplikáciu preto nepoužívať napr. na vytyčovanie hraníc pozemkov.

 

Odporúčame si do mobilu nainštalovať aplikáciu na sledovanie presnosti polohy či počtu pripojených družíc GNSS, pomocou ktorých sa poloha určuje. Príklad takejto aplikácie pre Android je GPS Data. Pred použitím aplikácie MAPKA aj počas práce s ňou môžete túto aplikáciu spustiť, kde zistíte súradnice s Vašou aktuálnou polohou a presnosťou (Accuracy), s akou približne zariadenie  aktuálne určuje Vašu polohu:

 

Aktualizované: 13.06.2024