Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Služby

Našim zákazníkom – odberateľom poskytujeme produkty a služby priamo v zákazníkovom centre alebo i cez pilotnú prevádzku portálu Produktov a služieb. Produkty a služby, ktoré si môže zákazník objednať podľa Katalógu produktov, ktorý je k dispozícii tu. Produkty a služby sú oceňované podľa cenníka, ktorý je k dispozícii tu.

Poskytujeme služby a činnosti z oblastí:


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
05.05.2020 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty