Služby

Našim zákazníkom – odberateľom poskytujeme produkty a služby priamo v zákazníkovom centre alebo i cez pilotnú prevádzku portálu Produktov a služieb. Produkty a služby, ktoré si môže zákazník objednať podľa Katalógu produktov, ktorý je k dispozícii tu. Produkty a služby sú oceňované podľa cenníka, ktorý je k dispozícii tu.

Poskytujeme služby a činnosti z oblastí:

Aktualizované: 14.06.2022