MAPKA

Webová mapová aplikácia MAPKA - Mapový portál katastra (v minulosti známa ako Mapový klient ZBGIS) slúži na interaktívnu prácu s údajmi ZBGIS, digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, registrom adries, registrom pôdy LPIS, geodetickými bodmi geodetických základov, rastrovými mapami z archívu ako aj s digitálnym modelom reliéfu (terénu), ortofotosnímkami a geografickými názvami. Je to komplexný nástroj pre zobrazovanie, vyhľadávanie a analýzu priestorových údajov a mapových služieb ZBGIS a ESKN.
Aplikácia umožňuje pridávanie údajov z externých zdrojov, či už zo súborov bežne podporovaných digitálnych formátov pre priestorové údaje (SHP, DGN, DXF, GML, GPX, VGI, GeoPackage, GeoJSON, SpatialLite, SQLite) alebo formou webových mapových služieb (WMS, WMTS, ArcGIS Server). V aplikácii je možné vytvárať tlačové výstupy a exporty do formátu PDF, vykonávať základné analýzy nad mapou ako meranie dĺžky a plochy, zobrazenie výškového profilu, získanie súradníc bodov alebo informácie o objektoch z mapy. Takisto je možné zdieľať obsah máp prostredníctvom sociálnych sietí.
MAPKA je optimalizovaná na použitie priamo v mobilných zariadeniach (tablet, smartfón). Používateľom to poskytuje možnosť využívať aplikáciu aj na prácu priamo v teréne. Aplikácia umožňuje na základe aktuálnej polohy mobilného zariadenia identifikovať objekty na mape, napríklad nehnuteľnosť (parcelu) a následne získať o nej detailné informácie ako parcelné číslo, druh pozemku, vlastník, číslo listu vlastníctva, súpisné číslo stavby a ďalšie.
Aplikácia je platformovo nezávislá a nevyžaduje inštaláciu žiadnych prídavných modulov. Je podporovaná vo webových prehliadačoch Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge a Safari.
Viac informácií nájdete v Pomocníkovi.

Témy v aplikácii:  

Kataster nehnuteľností - mapy ZBGIS Terén, digitálny model reliéfu, nadmorské výšky, sklony, orientácie  Geodetické základy, referenčné geodetické body ŠMD, archív Geografické názvy mimo územia SR

 

Ukážka vyhľadávania údajov v téme Kataster nehnuteľností:

 

Aktualizované: 14.06.2024