Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Objednať

Produkt alebo služba Typ údajov Cena Informácie
Geodetický údaj o bode geodetických základov SR digitálny 1,00 € / bod Objednávka
geodetických údajov
analógový 2,50 € / bod
Archivália geodetického údaju
o geodetickom bode
digitálny 1,00 € / bod
analógový 2,50 € / bod
Údaje pre virtuálnu stanicu SKPOS alebo pre referenčnú stanicu SKPOS RINEX 2.x, 3.x 3,00 € + 0,05 € / hod Registrácia SKPOS
SKPOS_mm RINEX 2.x, 3.x 50,00 € / 1000 h / rok
SKPOS_cm RTCM 2.x, 3.x,
CMRx, CMR+
50,00 € / rok
SKPOS_cm RTCM 2.x, 3.x,
CMRx, CMR+
19,00 € / mesiac
SKPOS_dm RTCM 2.x 20,00 € / rokPublikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
01.06.2020 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť