Na stiahnutie

Prevodová interpolačná tabuľka JTSK03 <-> JTSK. Licencia CC BY
Autor: GKÚ Bratislava
Sťahuj (xls)
Technická správa: Súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete
katastrálnej a jeho vzťah k Európskemu terestrickému referenčnému systému
1989 (verzia 3.0)
  Sťahuj (pdf)
Súradnicový systém S-JTSK(JTSK03) v aplikácii QGIS (návod)   Sťahuj (pdf)
Súradnicový systém S-JTSK(JTSK03) v aplikácii ArcGIS (návod)   Sťahuj (pdf)
Súradnicový systém S-JTSK(JTSK03) v aplikácii MicroStation (návod)   Sťahuj (pdf)
Sťahuj (zip)
Transformácia súradníc medzi systémami ETRS89 a S-JTSK v databáze PostGIS a v knižnici PROJ   Sťahuj (pdf)
Digitálny výškový referenčný model - DVRM05
Model je určený na prevod elipsoidických výšok určených GNSS
v systéme ETRS89 do systému normálnych výšok Bpv.
Licencia CC BY
Autor: GKÚ Bratislava
Sťahuj (gem) Leica
Sťahuj (ggf) Trimble
Sťahuj (gff) Topcon
Sťahuj (gff) SOKKIA
Sťahuj (gdb) Magelan
Sťahuj (gsf) Altus
Sťahuj (gms) Javad
Sťahuj (dat) ASCII
Sťahuj (grd) ASCII
Sťahuj (gtx)
Digitálny model kvázigeoidu - DMQSK2014-E
Model je určený na prevod elipsoidických výšok určených GNSS
v systéme ETRS89 do systému normálnych výšok EVRS (EVRF2007).
Licencia CC BY
Autor: GKÚ Bratislava
Sťahuj (gtx)
Digitálny model kvázigeoidu - DMQSK2022-A
Model slúži na prevod medzi elipsoidickými výškami ETRS89 (rámec ETRF2000, epocha 2008.500) a normálnymi ortometrickými výškami v jadranskom výškovom systéme (realizácia ČSJNS/J – ZNB Lišov)
Licencia CC BY
Autor: GKÚ Bratislava
Sťahuj (gtx)
Technická správa: Výskumná analýza kvázigeoidu novej generácie pre územie
Slovenskej republiky (Gravimetrický model slovenského kvázigeoidu GMSQ2019)
  Sťahuj (pdf)
SKPOS brožúra   Sťahuj (pdf)
SKPOS informačný leták   Sťahuj (pdf)
Shift grid model JTSK03 <-> JTSK na úrovni Besselovho elipsoidu. Licencia CC BY
Autor: GKÚ Bratislava
Sťahuj (NADCON)
Sťahuj (NTv2)
Sťahuj (NTv2 ASCII)
Aktualizované: 05.12.2023