Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Na stiahnutie

Prevodová interpolačná tabuľka JTSK03 <-> JTSK. Licencia CC BY Autor: GKÚ Bratislava Sťahuj (xls)
Technická správa: Súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej a jeho vzťah k Európskemu terestrickému referenčnému systému 1989 (verzia 3.0) Sťahuj (pdf)
Súradnicový systém S-JTSK(JTSK03) v aplikácii QGIS (návod) Sťahuj (pdf)
Súradnicový systém S-JTSK(JTSK03) v aplikácii ArcGIS (návod) Sťahuj (pdf)
Súradnicový systém S-JTSK(JTSK03) v aplikácii MicroStation (návod) Sťahuj (pdf)
Sťahuj (zip)
Digitálny výškový referenčný model - DVRM05
Model je určený na prevod elipsoidických výšok určených GNSS v systéme ETRS89 do systému normálnych výšok Bpv.
Licencia CC BY Autor: GKÚ Bratislava Sťahuj (gem) Leica
Sťahuj (ggf) Trimble
Sťahuj (gff) Topcon
Sťahuj (gff) SOKKIA
Sťahuj (gdb) Magelan
Sťahuj (gsf) Altus
Sťahuj (gms) Javad
Sťahuj (dat) ASCII
Sťahuj (grd) ASCII
Sťahuj (gtx)
Digitálny model kvázigeoidu - DMQSK2014-E
Model je určený na prevod elipsoidických výšok určených GNSS v systéme ETRS89 do systému normálnych výšok EVRS (EVRF2007).
Licencia CC BY Autor: GKÚ Bratislava Sťahuj (gtx)
Technická správa: Výskumná analýza kvázigeoidu novej generácie pre územie Slovenskej republiky (Gravimetrický model slovenského kvázigeoidu GMSQ2019) Sťahuj (pdf)
SKPOS brožúra Sťahuj (pdf)
SKPOS informačný leták Sťahuj (pdf)
Shift grid model JTSK03 <-> JTSK na úrovni Besselovho elipsoidu. Licencia CC BY Autor: GKÚ Bratislava Sťahuj (NADCON)
Sťahuj (NTv2)

 


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
21.01.2021 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť