Údaje na stiahnutie

Voľne dostupné údaje INSPIRE v súradnicovom systéme ETRS89 (kód EPSG:4258) na stiahnutie:

 

Aktualizované: 28.05.2024