Údaje na stiahnutie

Voľne dostupné údaje podľa INSPIRE v súradnicovom systéme ETRS89 (kód EPSG:4258) na stiahnutie:

INSPIRE téma Dáta Autor Licencia

Administratívne jednotky (Administrative units)

GML
GEOPACKAGE
ESRI GDB

GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Geografické názvoslovie (Geographical names)

GML
GEOPACKAGE
ESRI GDB

GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Hydrografia (Hydrography)

GML
GEOPACKAGE
ESRI GDB

GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Dopravné siete (Transport networks)

GML
GEOPACKAGE
ESRI GDB

GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Budovy (Buildings)

GML
GEOPACKAGE
ESRI GDB

GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

 

Aktualizované: 11.01.2023