Letecké laserové skenovanie

1. cyklus projektu (2017 – 2023) – tvorba DMR 5.0

Od roku 2017 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) zabezpečoval dodávateľským spôsobom nový digitálny model reliéfu (DMR 5.0) celého územia Slovenskej republiky vytvorený z údajov leteckého laserového skenovania (LLS). V máji 2023 bol ukončený 1. cyklus projektu LLS sprístupnením bezošvého DMR 5.0 celého územia Slovenskej republiky širokej verejnosti.

V 1. cykle projektu bolo územie SR rozdelené na 42 lokalít. Skenovanie prebiehalo v bezvegetačnom zimnom období postupne po jednotlivých lokalitách smerom od západu na východ Slovenska.

Poskytovanie produktov LLS

Produkty DMR 5.0 a DMP 1.0 z 1. cyklu projektu LLS z celého územia Slovenskej republiky v súradnicovom systéme S-JTSK(JTSK03) a výškovom systéme Bpv sú k dispozícii v rastrovom formáte TIFF vo forme ZIP balíčkov na stiahnutie prostredníctvom vládneho cloudu.

Produkty LLS na stiahnutie z cloudu
DMR 5.0 ZIP (183 GB)
DMP 1.0 ZIP (138 GB)

Vzhľadom na veľký objem údajov (niekoľko TB) sú klasifikované mračná bodov vo formáte LAS alebo LAZ aj naďalej poskytované offline formou po lokalitách prostredníctvom odberných miest (zákazníckych centier) - pracovisko Bratislava (Chlumeckého 4) a pracovisko Prešov (Suvorovova 2).

Ak máte záujem o poskytnutie produktu Klasifikované mračno bodov, je potrebné vyplniť objednávkový formulár a doručiť na kontaktnú adresu tu:

Údaje menšieho rozsahu (výrezy) je možné sťahovať cez aplikáciu Mapový klient ZBGIS, viac informácií tu.

Odberateľ je povinný pri tvorbe vlastného diela a pri jeho publikovaní uviesť zdroj produktov LLS takto: „ÚGKK SR“. Na poskytnuté produkty sa vzťahujú Podmienky poskytovania a používania produktov leteckého laserového skenovania.

Tabuľka s približnými veľkosťami súborov produktov LLS je dostupná na stiahnutie tu.

 

Ukážka DMR 5.0 v aplikácii Mapový klient ZBGIS:

Ukážka mračna bodov v aplikácii Mapový klient ZBGIS v 3D zobrazení:

Návody na uľahčenie práce s produktami LLS nájdete na týchto odkazoch:

 

2. cyklus projektu (2022 – 2026) – tvorba DMR 6.0

Od roku 2022 ÚGKK SR zabezpečuje aktualizáciu Produktov LLS v rámci 2. cyklu zberu údajov LLS na vybraných častiach územia SR, opäť dodávateľským spôsobom. Následne z dodaných klasifikovaných mračien bodov ÚGKK SR spracuje Digitálny model reliéfu (DMR 6.0) a Digitálny model povrchu (DMP 2.0).

Celý 2. cyklus projektu LLS bude v zásade rozdelený na 3 časti (štvorročné obdobia). 
Celé územie SR je rozdelené na 73 lokalít. Skenovanie prebieha opäť v bezvegetačnom zimnom období na vybraných lokalitách smerom od západu Slovenska na východ. 

 

Porovnanie základných informácií a požadovaných parametrov o 1. a 2. cykle

 

1. cyklus LLS (DMR 5.0)

2. cyklus LLS (DMR 6.0)

Dĺžka trvania cyklu:

5 rokov (1 RD)

12 rokov (3 RD)

Počet účastníkov RD:

5

4

Výsledné produkty LLS:

klasifikované mračná bodov

DMR

klasifikované mračná bodov

Lokality LLS (rozloha):

900 až 1800 km2

500 až 900 km2

Celkový počet lokalít:

42

73

Obdobie LLS:

bezvegetačné

(01.11. – 30.4.)

bezvegetačné

(15.10. – 15.4.)

Hustota bodov posledného odrazu (bpo):

min. 5 bpo/m2

min. 15 bpo/m2

Stopa lúča:

max. 0,25 m   

max. 0,45 m

Prekryt skenovaných pásov:

< 20%

< 40%

Priečne pásy:

1 na každý let

min. 3 na lokalitu zberu

Klasifikácia mračien bodov do klasifikačných tried:

povinná – 2 klasifik. triedy

voliteľná – 10 klasifik. tried

povinná – 10 klasifikačných tried

voliteľná – Elektrické vedenia (Wire) a Stožiare (Tower)

Výšková presnosť bodov mračien:

mh0,11 m

mh0,10 m

Polohová presnosť bodov mračien:

mXY0,30 m

mXY0,20 m

 

Sprístupnenie aktualizovaných produktov LLS z prvých lokalít (číslo 04, 06, 07, 10, 20) pre verejnosť je plánované na jar roku 2024.

 

Aktualizované: 22.09.2023