Údaje pre mesto-obec

Naša obec/mesto potrebuje údaje z informačného systému katastra nehnuteľností. Akým spôsobom môže o ne požiadať?

Obce, mestá, mestské časti a vyššie územné celky majú možnosť od 1.7.2014 získať údaje z informačného systému katastra nehnuteľností (ďalej len "ISKN") elektronickou formou bezplatne prostredníctvom Portálu produktov a služieb. Ak nemáte záujem o uvedenú možnosť získania údajov z ISKN, do 31.3.2015 ich môžete získať doterajším spôsobom. Viac informácií nájdete tu.

Aké výhody umožňuje odber údajov pre obce, mestá prostredníctvom Portálu produktov a služieb oproti doterajšiemu spôsobu poskytovania?

Nový spôsob na rozdiel od doterajšieho spôsobu poskytovania umožňuje:

  • možnosť sťahovať údaje priamo do počítača
  • údaje sú aktualizované priebežne /spravidla 1x mesačne/
  • neúčtuje sa poplatok za prípravu údajov
  • rýchlejšie dodanie údajov /v priebehu niekoľkých desiatok minút od odoslania objednávky/

Ako má obec, mesto, postupovať, ak chce získavať údaje z ISKN prostredníctvom Portálu produktov a služieb ?

Prvým krokom je nutná je registrácia na Portáli produktov a služieb . Pri registrácií zvoľte typ používateľa „mesto, obec“ a postupujte podľa inštrukcií. Po registrácií je potrebné, aby ste doručili kompletne vyplnené a potvrdené Čestné vyhlásenie. Na „vybodkovanú časť“ v Čestnom prihlásení vypíšte prihlasovacie meno, ktoré ste zadali počas registrácie. Bližšie informácie nájdete tu.

Zabudol/la som počas registrácie priložiť Čestné vyhlásenie. Akým spôsobom ho môžeme doručiť?

Čestné prehlásenie môžete doručiť:

  • elektronicky na: gkuzc(at)skgeodesy.sk - iba ak je dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom /ak nemáte ZEP zašlite dokument poštou/
  • poštou na našu adresu: Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava

Ako máme postupovať, keď chceme objednať údaje prostredníctvom Portálu produktov a služieb?

Podrobný návod ako objednávať údaje nájdete tu.

Zabudli sme heslo a reset hesla nefunguje. Čo máme robiť?

Kontaktujte naše Zákaznícke centrum na: gkuzc(at)skgeodesy.sk. Nezabudnite uviesť Vaše prihlasovacie meno.

Naša obec, mesto sa pokúšala cez Portál produktov a služieb objednať údaje z ISKN, ale po odoslaní objednávky nám vypísalo chybu „Používateľ nemá právo nakupovať“. Čo máme robiť, aby sme mohli odoslať objednávku?

Po registrácii resp. odoslaní registračných údajov používatelia typu „mesto, obec“ nemajú pridelené právo nákupu, t.j. nemôžu odosielať objednávky. Toto právo im bude pridelené Administrátorom až po doručení čestného vyhlásenia.

 

Aktualizované: 18.05.2021