Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Ukladacie služby

ÚGKK SR zabezpečuje sprístupnenie referenčných údajov a informácií rezortu aj pomocou elektronických služieb, ktoré spĺňajú požiadavky smernice INSPIRE. Podmienky poskytovania a využívania ukladacích služieb.

INSPIRE ukladacie služby sú realizované službami založenými na OGC štandarde WFS (Web Feature Service) a WCS (Web Coverage Service).
Podporované verzie OGC WFS služieb:
WFS 2.0.0 a 1.1.0
Podporované verzie OGC WCS služieb:
WCS 2.0.1 a 1.0.0

Voľne dostupné ukladacie služby podľa INSPIRE:

Administratívne jednotky (Administrative units) 
https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_administrative_units_wfs/service.svc/get

Dátová sada pre tému Administratívne jednotky vo formáte GML je dostupná na stiahnutie TU, vo formáte GeoPackage TU

Geografické názvoslovie (Geographical names)
https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_geographical_names_wfs/service.svc/get

Dátová sada pre tému Geografické názvoslovie vo formáte GML je dostupná na stiahnutie TU, vo formáte GeoPackage TU

Hydrografia (Hydrography)
https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_hydrography_wfs/service.svc/get

Dopravné siete (Transport networks)
https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_transport_networks_wfs/service.svc/get

Budovy (Buildings)
https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_buildings_wfs/service.svc/get

Výška (Elevation)
https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_elevation_wcs/service.svc/get

Ortometria (Orthoimagery)
https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_orthoimagery_wcs/service.svc/get

Katastrálna mapa (Cadastral map)
https://inspire.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/INSPIREWFS/kn_wfs_inspire/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service?SERVICE=WFS&REQUEST=getcapabilities

Mapa určeného operátu (Map of determined documentation)
https://inspire.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/INSPIREWFS/uo_wfs_inspire/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service?SERVICE=WFS&REQUEST=getcapabilities


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
28.11.2019 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť