Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Ukladacie služby

ÚGKK SR zabezpečuje sprístupnenie referenčných údajov a informácií rezortu aj pomocou elektronických služieb, ktoré spĺňajú požiadavky smernice INSPIRE. 

INSPIRE ukladacie služby sú realizované službami založenými na OGC štandarde WFS (Web Feature Service) a WCS (Web Coverage Service).
Podporované verzie OGC WFS služieb:
WFS 2.0.0 a 1.1.0
Podporované verzie OGC WCS služieb:
WCS 2.0.1 a 1.0.0

Voľne dostupné ukladacie služby podľa INSPIRE:

 Názov a URL adresa
GetCapabilities
 Dáta  Autor Licencia

Administratívne jednotky (Administrative units) 

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_administrative_units_wfs/service.svc/get

 

 GML

GEOPACKAGE

ESRI GDB

GKÚ Bratislava; r. 2018

CC BY 4.0

Geografické názvoslovie (Geographical names)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_geographical_names_wfs/service.svc/get

 

 GML

GEOPACKAGE

ESRI GDB

GKÚ Bratislava; r. 2017

CC BY 4.0

Hydrografia (Hydrography)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_hydrography_wfs/service.svc/get

 

GML

GEOPACKAGE

ESRI GDB

GKÚ Bratislava; r. 2017

CC BY 4.0

Dopravné siete (Transport networks)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_transport_networks_wfs/service.svc/get

 

GML

GEOPACKAGE

ESRI GDB

GKÚ Bratislava; r. 2017

CC BY 4.0

Budovy (Buildings)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_buildings_wfs/service.svc/get

 

GML

GEOPACKAGE

ESRI GDB

GKÚ Bratislava; r. 2019

CC BY 4.0

Výška (Elevation)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_elevation_wcs/service.svc/get

 

GKÚ Bratislava; r. 2019

CC BY 4.0

Ortometria (Orthoimagery)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_orthoimagery_wcs/service.svc/get

  GKÚ Bratislava; r. 2019

CC BY 4.0

Katastrálna mapa (Cadastral parcels-Cadastral map)

https://inspire.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/INSPIREWFS/kn_wfs_inspire/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service?SERVICE=WFS&REQUEST=getcapabilities

  ÚGKK SR; r. 2017

CC BY 4.0

Mapa určeného operátu (Cadastral parcels-Map of determined documentation)

https://inspire.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/INSPIREWFS/uo_wfs_inspire/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service?SERVICE=WFS&REQUEST=getcapabilities

  ÚGKK SR; r. 2017

CC BY 4.0

 

Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 07.07.2020 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť