Ukladacie služby

ÚGKK SR zabezpečuje sprístupnenie referenčných údajov a informácií rezortu aj pomocou elektronických služieb, ktoré spĺňajú požiadavky smernice INSPIRE. 

INSPIRE ukladacie služby sú realizované službami založenými na OGC štandarde WFS (Web Feature Service) a WCS (Web Coverage Service).
Podporované verzie OGC WFS služieb:
WFS 2.0.0 a 1.1.0
Podporované verzie OGC WCS služieb:
WCS 2.0.1 a 1.0.0

Voľne dostupné ukladacie služby podľa INSPIRE:

 

Aktualizované: 24.07.2023