Vojenské topografické mapy

Vojenské topografické mapy archivujeme v mierkach 1:1000000 až 1:2000. Pochádzajú z obdobia od roku 1952 a ich spoločným znakom je, že boli vyhotovené v povojnovom období v rôznych mierkach súradnicového systému S-42. V mierke 1:50000 okrem prvého vydania predmetných máp v 50. rokoch 20. storočia archivujeme aj obnovené vydania – tzv. šedotlač, ale aj rôzne tématické mapy, ako cestné, vodohospodárske, aj so zákresom geodetických bodov. Spomínané súbory máp sú väčšinou kompletné z celého územia Slovenska a sú plne kolorované. 

Ukážka cestnej mapy 1:50000, 1961

Ukážka vodohospodárskej mapy 1:50000, 1969

 

 

 

Aktualizované: 26.01.2022