Geoportál > Geodetické základy > Body GZ a geodetické siete > Prehliadanie geodetických bodov

Prehliadanie geodetických bodov

Na prehliadanie a vyhľadávanie geodetických bodov štátnych geodetických sietí je možné použiť webovú aplikáciu MAPKA. Pomocník k aplikácii je dostupný tu.

Postup pri práci s geodetickými bodmi v aplikácii MAPKA:

Prehliadanie geodetických bodov

1. Spustiť aplikáciu MAPKA a vybrať tému Geodetické základy kliknutím na farebnú dlaždicu  v mapovom okne:
Otvorí sa téma Geodetické základy. Zoznam vrstiev geodetických bodov je uvedený v záložke Vrstvy a podkladové mapy, ktorá sa nachádza v paneli Menu (ikonkav ľavom hornom rohu mapového okna):

Jednotlivé vrstvy (ŠPS, ŠNS, ŠGS, ŠTS) je možné podľa potreby zapínať, vypínať alebo meniť ich poradie:

Okrem geodetických bodov sú dostupné aj ďalšie vrstvy - Kataster nehnuteľností  (Parcely C, Parcely E), Územnosprávne členenie, Adresné body, UliceKlady mapových listov:

Ako podkladovú mapu, na ktorej sa geodetické body zobrazia, je možné vybrať napr. ZBGIS, ORTOFOTO alebo DMR3. Podkladá mapa sa dá zmeniť v dolnej časti panela Vrstvy a podkladové mapy alebo po kliknutí na ikonku Podkladové mapy v pravom hornom rohu mapového okna:


2. Výber geodetického bodu a zobrazenie jeho detailných informácií:
a) Kliknutím priamo na daný bod v mapovom okne sa otvorí okno funkcia Maptip, kde vybrať ikonku Informácie z mapy :
  
Následne sa v ľavej časti mapového okna objaví panel s detailnými informáciami o vybranom bode:
  

b) Pomocou funkcie Informácie z mapy, ktorá sa nachádza v paneli Menu. Na výber sú dve možnosti - BODOM (výber pomocou bodu vytvoreného v mapovom okne) alebo OBLASŤOU (výber pomocou polygónu zakresleného v mapovom okne). Po vytvorení bodu alebo oblasti kliknúť v paneli Informácie z mapy na tlačidlo ZOBRAZIŤ INFORMÁCIE:

Následne sa v paneli Informácie z mapy zobrazí zoznam identifikovaných bodov:
 
Označením vybraného bodu zo zoznamu kliknutím na tlačidlo sa zobrazia jeho detailné informácie.

3. Detailné informácie o geodetickom bode spolu s jeho miestopisom, fotografiou a mapou so zobrazením polohy bodu na zvolenej podkladovej mape, je možné vyexportovať do formátu PDF označením ikonky Export do PDF :


Po kliknutí na ikonku Hlásenie závad je zase možné odoslať informácie o zistenom poškodení geodetického bodu správcovi bodov Geodetických základov (GKÚ):

Vyhľadávanie geodetických bodov

1. Vyhľadávanie geodetických bodov podľa úplného označenia
Vpísaním úplného označenia geodetického bodu do textového poľa Vyhľadávanie v ľavom hornom rohu aplikácie

sa zobrazí našepkávač so zoznamom výsledkov, ktoré najviac zodpovedajú hľadanému výrazu. 

Potvrdením vyhľadávaného textu stlačením klávesy Enter alebo označením ikony Hľadaťsa zobrazia detailné informácie o geodetickom bode a v mapovom okne sa bod priblíži a vycentruje:


2. Vyhľadávanie geodetických bodov podľa názvu obce a druhu štátnej geodetickej siete (ŠPS, ŠNS, ŠGS, ŠTS)
Vpísaním názvu obce a druhu štátnej geodetickej siete do textového poľa Vyhľadávanie sa v našepkávači zobrazí zoznam geodetických bodov zadanej štátnej geodetickej siete, ktoré sa nachádzajú na území danej obce:

Potvrdením vyhľadávaného textu stlačením klávesy Enter alebo označením ikony sa v paneli Vyhľadávanie zobrazia body spĺňajúce zadané kritériá:

Kliknutím na bod vo vyhľadanom zozname sa daný bod vycentruje a priblíži v mape a zobrazia sa jeho detailné informácie.


3. Vyhľadávanie bodov podľa súradníc
Funkcia Vyhľadávanie umožňuje vyhľadávanie lokality zadaním súradníc bodu v súradnicovom referenčnom systéme S-JTSK, WGS84 alebo ETRS89. Oddeľovačom desatinných miest môže byť bodka alebo čiarka, oddeľovačom súradníc môže byť medzera, čiarka alebo bodkočiarka. V súradnicovom systéme S-JTSK je možné vyhľadávať zadaním súradníc vo formáte X,Y alebo Y,X.
Postup vyhľadávania podľa súradníc:
a) Zadať súradnice bodu do textového poľa v okne Vyhľadávanie:


b) Označením výsledku v našepkávači ľavým tlačidlom myši sa identifikovaný bod v mape vycentruje a priblíži:

Aktualizované: 13.06.2024