Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Prehliadanie geodetických bodov

Prehliadanie a vyhľadávanie geodetických bodov sa vykonáva pomocou mapového klienta ZBGIS®https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis

Postup pri práci s mapovým klientom:

Prehliadanie geodetických bodov

  1. Otvoríme si mapového klienta a vyberieme mapovú kompozíciu Referenčné geodetické body.

  2. Geodetické body sa zobrazia na podklade ZBGIS® pri priblížení mapy do väčšej mierky.
  3. Výber bodu vykonáme napr. pomocou nástroja Vybrať / identifikovať oblasťou
  4. Klikaním do mapy vyberieme oblasť okolo geodetických bodov, ktoré chceme prehliadať. Pre ukončenie výberu oblasti vykonáme dvojklik.
  5. Následne sa nám zobrazí okno s výsledkami vyhľadávania, kde je potrebné vybrať vrstvu Referenčný geodetický bod, potom kliknúť na označenie konkrétneho bodu. Pre zobrazenie fotografie alebo miestopisu je potrebné kliknúť na Otvoriť v príslušnom riadku.

Vyhľadávanie geodetických bodov

  1. Pre vyhľadávanie klikneme na ikonku Rozšírené vyhľadávanie.
  2. Následne v okne vyhľadávania zvolíme Referenčný geodetický bod. Vyplníme kompletné označenie bodu a klikneme na tlačítko Vyhľadať.
  3. Po vyhľadaní sa mapa vycentruje na vyhľadaný bod a zobrazia sa informácie o tomto bode.


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
23.11.2015 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť