Geoportál > Úvodná stránka > Zoznam licenčných podmienok pre produkty a služby

Zoznam licenčných podmienok pre produkty a služby

 

Oblasť Produkt / služba Autor Licenčné podmienky
ZBGIS Ortofotomozaika SR GKÚ Bratislava, NLC licenčné podmienky
Produkty leteckého laserového skenovania ÚGKK SR

CC BY 4.0

ZBGIS Raster GKÚ Bratislava licenčné podmienky
Územné a správne usporiadanie GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Geografické názvoslovie GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Digitálny model reliéfu DMR3.5 GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Klady mapových listov (ZBGIS Raster, ZM) GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Webové mapové služby (WMS, WMTS, WFS) GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Zobrazovací katalóg pre ZBGIS ÚGKK SR

CC BY 4.0

Geodetické základy Digitálny výškový referenčný model - DVRM05 GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Digitálny model kvázigeoidu - DMQSK2014-E GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Digitálny model kvázigeoidu - DMQSK2022-A GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Prevodová interpolačná tabuľka JTSK03 <-> JTSK GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Shift grid model JTSK03 <-> JTSK na úrovni Besselovho elipsoidu GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Kataster nehnuteľností Otvorené údaje (Open Data) ÚGKK SR

CC BY 4.0

Klady mapových listov (1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:2880) GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Webové mapové služby (WMS, WMTS) ÚGKK SR

licenčné podmienky ESKN

Archív ŠMO5 Raster GKÚ Bratislava licenčné podmienky
Klady mapových listov (ŠMO5, THM5) GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Zoznamy máp, technických predpisov,

značkový kľúč k pôvodným katastrálnym mapám

GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

INSPIRE

Témy AU, BU, GN, HY, TN, EL

(WMS, ATOM feed, údaje na stiahnutie)

GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Téma OI

GKÚ Bratislava, NLC

CC BY 4.0

Téma CP

(WMS, ATOM feed, údaje na stiahnutie)

ÚGKK SR

CC BY 4.0

Zoznam stavieb Webová mapová služba (WMS) ÚGKK SR

CC BY 4.0

 

Aktualizované: 14.06.2024