Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Produkty a služby

vstúpiť


Elektronická forma prístupu k poskytovaným digitálnym údajom, mapovým službám, tlačenej (klasickej) mapovej produkcii a ostatným produktom a službám rezortu Úradu geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Na využívanie tejto elektronickej formy prístupu je nevyhnutná registrácia a následné prihlásenie sa do aplikácie. 

Informácie podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre osobné údaje obsiahnuté v aplikácii Portál produktov a služieb

Rozhranie pre nákup produktov a služieb, je postavené na najnovších štandardoch HTML5 a CSS3 a podporuje nasledovné internetové prehliadače s výnimkou ich mobilných verzií v ľubovoľnom operačnom systéme. V prípade použitia prehliadača Interne Explorer verzia 10 a 11 nesmie byť nastavený "režim kompatibilného zobrazenia" pre tieto webové stránky.

Podporované prehliadače

 


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
11.06.2018 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty