Geoportál > Produkty a služby

Produkty a služby

vstúpiť


Elektronická forma prístupu k poskytovaným digitálnym údajom, mapovým službám, tlačenej (klasickej) mapovej produkcii a ostatným produktom a službám rezortu Úradu geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Na využívanie tejto elektronickej formy prístupu je nevyhnutná registrácia a následné prihlásenie sa do aplikácie. 

Informácie podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre osobné údaje obsiahnuté v aplikácii Portál produktov a služieb

Rozhranie pre nákup produktov a služieb, je postavené na najnovších štandardoch HTML5 a CSS3 a podporuje nasledovné internetové prehliadače s výnimkou ich mobilných verzií v ľubovoľnom operačnom systéme. V prípade použitia prehliadača Interne Explorer verzia 10 a 11 nesmie byť nastavený "režim kompatibilného zobrazenia" pre tieto webové stránky.

Podporované prehliadače

 

 

Aktualizované: 11.06.2018