Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Konverzná služba ZBGIS

vstúpiť

Pripravili sme pre Vás novú Konverznú službu ZBGIS, ktorá je vylepšená o nové funkcie a formáty. Umožňuje spustiť viac konverzií súčasne. Veľkosť vstupného ZIP súboru, ktorý obsahuje zvolený formát údajov na konverziu, nesmie presiahnuť 20 MB. Viac informácií nájdete v Pomoci.

Konverzná služba ZB GIS predstavuje webovú aplikáciu, ktorá slúži na konverziu údajov priestorových informácií medzi vybranými formátmi. Podporované formáty vstupných údajov určené na konverziu:

 • ESRI Shapefile SHP
 • ESRI súborová geodatabáza GDB
 • MicroStation DGN
 • AutoCAD DXF/DWG
 • TXT/CSV
 • GML
 • MapInfo TAB
 • GPX
 • VGI

Podporované formáty výstupných údajov po konverzii:

 • ESRI Shapefile SHP
 • ESRI súborová geodatabáza GDB
 • MicroStation DGN
 • AutoCAD DXF
 • TXT/CSV
 • GML verzia 2.1.2
 • GML verzia 3.1.1 SF-0
 • GML verzia 3.2.1 SF-0
 • MapInfo TAB


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
10.06.2019 

 

 • Poslať stránku e-mailom
 • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty